Veri güvenliği beyanı

Veri koruma
Web sayfamızın kullanılması normalde şahısla ilgili bilgilerin belirtilmelerine gerek olmadan mümkündür. Şayet sayfalarımızda şahısla ilgili bilgiler (örneğin isim, adres veya e-mail adresi) alınıyor ise, bu her zaman mümkün olduğunca gönüllülük temelinde gerçekleşiyor. Bu bilgiler sizin açık onayınız olmaksızın üçüncü şahıslara iletilmiyorlar. İnternette veri aktarımında (örneğin e-mail yoluyla iletişimde) güvenlik boşluklarının olabileceğine dikkat çekiyoruz. Verileri üçüncü şahısların müdahalelerine karşı boşluk bırakılmaksızın korunması mümkün değildir. Bununla bilgi gereksinimleri dahilinden yayınlanan bağlantı verilerinin üçüncü şahıslar tarafından açıkça talep edilmemiş olan reklam ve bilgi malzemelerinin iletilmeleri için kullanılmaları açıkça reddedilmektedir. Sayfaların operatörü reklam bilgilerinin istenmeksizin örneğin spam-mailler ile gönderilmeleri halinde hukuki adımları açıkça saklı tutar.

Google Analytics’in kullanımı için veri koruma beyanı. Bu web sayfası bir Google Inc.
("Google") web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır Google Analytics sizin bilgisayarınızda kayda alınan ve web sayfasının tarafınızdan kullanımının analiz edilmesini mümkün kılan "Cookies", metin bilgilerini kullanmaktadır. Bu web sayfasının tarafınızdan kullanımıyla ilgili elde edilen bilgiler Cookie yoluyla normalde Google’nin ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada kayda alınır. Bu web sayfasında IP-anonimleştirmesinin aktive edilmesi halinde sizin IP-adresiniz Google sadece Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomi Sahası ile ilgili anlaşmanın diğer sözleşme ülkeleri dahilinde önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP-adresi Google’nin ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır. Google bu web sayfasının operatörünün görevlendirmesiyle bu bilgileri sizin web sayfasını kullanımınızı değerlendirmek için, web sitesi aktiviteleri ile ilgili raporları düzenlemek için ve web sitesinin operatörüne karşı web sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı başkaca hizmetler sunmak için kullanır. Google Analytics dahilinde sizin tarayıcınız tarafından iletilen IP-adresi Google’nin diğer verileriyle bir araya getirilmez. Cookies kaydını tarayıcı-yazılımınızda uygun ayarlamayı yapmak suretiyle engelleyebilirsiniz; ancak böylesi bir durumda bu web sayfasının bütün fonksiyonlarını tüm kapsamıyla kullanamayacağınıza dikkatinizi çekeriz. Bunun haricinde Cookie yoluyla oluşturulan ve sizin web sayfası kullanımınızla bağlantılı verilerin (IP-adresiniz dahil) Google’de toplanmasını ve bu verilerin Google yoluyla yayılmasını aşağıdaki link altında hazır bulunan tarayıcı-eklentisini indirip kurmak suretiyle engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.